تبلیغات
وبـــلاگ رشته ی تجربی مدرسه ی سید الشهدا(ع) ( واحد چمران ) - نوروز از دیدگاه مقام معظّم رهبری
تاریخ : پنجشنبه 15 فروردین 1392 | 02:22 ق.ظ | نویسنده : امیر عرفان

نوروز از دیدگاه مقام معظّم رهبری

حضرت آیت اللّه خامنه ای، بر تحوّل درونی در آغاز هر سال تأکید می کنند و می فرمایند:
تحوّل هر سال جدید شمسی که مصادف با نوای تحوّل در عالم طبیعت می باشد، فرصتی است برای این که انسان به تحوّل درونی خود و به اصلاح امور روحی و معنوی، فکری و مادّی خود بپردازد و این دعای شریفی که در آغاز سال می خوانیم، درس همین تحوّل است. در این دعا از خدای متعال درخواست می کنیم که در حال ما و در وضعیّت روحی و نفسانی ما یک تحوّل و دگرگونی مبارکی ایجاد کند.
مقام معظّم رهبری، مردم را در نوروز، به محاسبه ی اعمال سال گذشته سفارش می کنند و می فرمایند:
یکی از وظایف سال این است که هر کسی به حالت و حساب خود رسیدگی کند. این بهانه ی خوبی است که انسان به پشت سر خود برگردد و غفلت هایی را که انجام داده است، کوتاهی ها و کارهای ناشایستی که از او سر زده است و هم چنین کارهای خوب خود را یک بار مشاهده کند. همه باید عادت کنیم که هر سالی که نو می شود، به مناسبت اوّل سال، به گذشته ی یک ساله ی خود نگاهی بکنیم. هر یک از نقاط مثبت و منفی، به ما پیامی می دهند.
هم چنین در عید نوروز، همه را به صله رحم فرامی خوانند:
عید نوروز، چیز خوبی است. وسیله ای است که با آن دل ما شاد می شود. انسان ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. صله ی رحم و صله ی احباب می کنند. انسان باید با ارحام صله بکند. این ارتباط عید نوروز است که بسیار خوب است.
هم چنین معّظم مقام رهبری، همگان را به مردم دوستی در نوروز توصیّه می کنند که: «در این ایّام (نوروز) به کمک مستضعفان بشتابید. کسانی که دارند و می توانند جمعاً به کسانی که ندارند و مستمندند، کمک کنند»...
طبقه بندی: مسائل اجـتـماعی، 
.::.